FLIR A310

FLIR A310 värmekameror är avsedda för industriell temperaturövervakning och automation där nätverksanslutning och överensstämmelse med nätverksprotokoll är ett krav.

A310 kan installeras på de flesta platser för att övervaka verksamheten. De är en idealisk lösning för att förebygga brand i anläggningen, för övervakning av cisterner och tankar eller för kontinuerlig övervakning för förebyggande underhåll.

Typiska användare är oljeraffinaderier, petrokemisk industri, kraftindustri och naturgasproducenter.